Kontaktné údaje

Armetal s.r.o.
Družstevná 6790/1A
Šaľa 927 01, Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 31 789 9554
E-mail: armetal@armetal.eu

Tomáš Papp (konateľ)
  Tel.: +421 (0) 948 032 740
  E-mail: papp@armetal.eu

Ing. Martin Kováč (product manager)
  Tel.: +421 (0) 948 199 936
  E-mail: kovac@armetal.eu

Peter Chovanec (referent obchodu)
  Tel.: +421 (0) 948 024 732
  Tel.: +421 (0) 31 789 9554
  E-mail: armetal@armetal.eu

IČO: 44704895
DIČ: 2022801462
IČ-DPH: SK2022801462
Číslo účtu: 4007650960 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK28 7500 0000 0040 0765 0960
SWIFT: CEKOSKBX